Forsiden

Lidt om forlaget Holsund

Pr. 1. januar 2013 har forlaget Holsund udgivet 27 jernbaneårbøger og bøgerne om Bryrupbanen og Odderbanen.

Historie
Den første danske jernbaneårbog, ”På sporet af 1987”, udkom på forlaget BaneBøger, med Jan Forslund og Mogens Duus som initiativtagere. Inspirationen til bogserien stammer fra den nu lukkede svenske årbogsserie ”Nordens Järnvägar”, som indeholder et lille dansk afsnit, og fra tiårskavalkaden ”På sporet af 70´erne”, som Mogens Duus og Claus Boje forfattede i 1980.

I 1989 dannede Jan og Mogens forlaget Holsund over en Thor Pils på en øde mark nord for Hobro. Navnet Holsund er en sammentrækning af byerne ”Holte og Hadsund”, og logoet - et stationsskilt - var nærliggende.

Bøgerne blev finansieret af spareskillinger, men hurtigt viste det sig, at interessen for bøgerne var så stor og voksende, at bogen gav pæne overskud. Disse er anvendt til at øge sideantallet og antallet af farvebilleder.

Forlaget Banebøger valgte at udgive en konkurrerende årbogsserie med samme titel, og i årene 1989 til 1993 udkom der således to parallelle udgivelser. Ved en overenskomst i 1993 besluttede de to forlag, at der fra 1994 kun udkom én årbog, den fra Holsund.

I 1996 måtte Mogens af tidsmæssige grunde træde ud af forlaget, og Jan har siden kørt forlaget alene. I 2002 udvidedes redaktionen med Allan Støvring-Nielsen, Tommy O Jensen og Martin Wilde, som hjælper til med research og billedtekster. Nævnes bør også Jens Hasse, der som professionel fotograf har deltaget med sin ekspertise siden forlagets start.

Den første årbog fra 1987 var på 48 sider, og blev trykt i sort/hvid og i et oplag på ca. 1.000 eksemplarer. Fra 2001 er årbogen trykt i fuld farve med 80 sider. Oplaget er nu på ca. 2.300.

Der er udgivet tre tiårskavalkader. ”På sporet af 60´erne, 80´erne og 90´erne”. Der har været planer om et genoptryk af ”På sporet af 70´erne”, men dette måtte skrinlægges i 2005, da det ikke lykkedes at få accept fra alle de fotografer, der deltog i bogen.

Årbogen er blevet et samleobjekt, og de ældre bøger handles flittigt på auktioner over nettet og hos antikvarboghandlere, ofte til overraskende høje priser.

Ud over jernbaneårbøgerne har forlaget i samarbejde med Jens Vestergaard udgivet en række it-baserede simuleringsprogrammer, nemlig Jernbanens ABC, FC Skagen, FC Dianalund og FC Fredericia.

Ideen
Formålet med årbogen er at skabe en historisk, underholdende og autentisk skildring af jernbanens forhold, set med kritiske, men kærlige briller, og dokumenteret med en informativ, levende tekst og tidstypiske billeder af høj kvalitet.

Hvert år omkring 1. september sender landets mange jernbanefotografer, på hobbybasis, deres bedste billeder ind til redaktionen. Antallet af fotografer ligger omkring 70, og nye kommer til hvert år. Antallet af modtagne fotos overstiger hvert år 4.000. Alle kan deltage!

På baggrund af de modtagne fotos dannes bogen, således at årets udgivelse bliver tidstypisk og dækkende, såvel historisk som geografisk. Og det er lidt af et puslespil.

Årbogen afspejler ikke kun togmateriel. Det har været vigtigt for årbogens udvikling også at kommentere den trafikpolitiske virkelighed. De første 11 sider af bogen indeholder derfor en ”krønike”, som beskriver faktuelle begivenheder og årets politiske tiltag suppleret med kommentarer af mere trafikpolitisk karakter. Man kunne sige, at bogen søger at have en trafikpolitisk holdning.

Bogen søger også at vise ”dagligdagen” på det danske jernbanenet….at gengive perronliv, arbejdsliv, vise billeder fra ydmyge steder, nedlagte baner, glemte stationer, billeder med ”et smil”, ja viften er meget stor.

Fremtiden
Da vi startede i 1987, var vi usikre på hvor mange år bogen kunne ”holde”. Allerede dengang var der tegn på standardisering. Jernbanen var under en kolossal forandring, der gjorde, at ”de gode motiver” blev færre og færre.

Tiden har gjort tankerne til skamme, i hvert fald indtil videre. Udviklingen er stadig stor, og der er hele tiden nyt at fortælle og vise frem.

Fra og med årgang 2010 har Dansk Jernbane-klub (DJK) overtaget selve udgivelsen af årbogen.

God fornøjelse med ”På sporet af ….”

Jan Forslund


Forsiden Historien om
HOLSUND
Læs om baggrunden for forlaget HOLSUND. Børnebøger om 
jernbaner
HOLSUND sælger også jernbanebøger fra andre forlag - bl.a. børnebøger. Kontakt
HOLSUND
Vasevej 19a, 2840 Holte
tlf: +45 45 42 04 52
e-mail: jan.forslund@mail.dk